Download DL Message now and receive IMPORTANT information

1. Podstawowe dane finansowe Spółki

Podstawowe dane finansowe dotyczące aktywów i pasywów DuoLife S.A., sytuacji finansowej oraz zysków i strat za okres objęty sprawozdaniami finansowymi:

w złotych 2018 2019 I poł. 2020
Przychody netto ze sprzedaży 69 180 280,24 74 827 164,76 51 738 253,12
Koszty działalności operacyjnej 68 722 322,00 67 475 034,28 42 332 607,41
Zysk/Strata ze sprzedaży 4 882 372,77 7 352 130,48 9 405 645,71
Zysk/ Strata z działalności operacyjnej 3 159 454,18 6 886 963,56 9 293 243,93
Zysk/Strata netto 2 511 727,47 5 859 547,33 8 866 486,67
Kapitał podstawowy 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Kapitał własny 9 552 330,09 15 411 877,42 24 278 364,09
Suma bilansowa 16 612 248,86 33 550 740,05 43 372 913,53

2. Struktura sprzedaży Spółki

Struktura sprzedaży DuoLife S.A. w okresie 2017 – 2019 według grup produktowych przedstawia poniższa tabela:

Kategoria 2017 % 2018 % 2019 %
Suplementy diety 35 358 281 zł 76% 65 973 429 zł 95,40% 67 369 234,84 zł 90,03%
Produkty czyszczące 459 198 zł 1% 687 223 zł 1,00% 358 346,99 zł 0,48%
Produkty żywnościowe 0 zł 0% 0 zł 0,00% 716 693,99 zł 0,96%
Produkty kosmetyczne 0 zł 0% 0 zł 0,00% 2 150 081,96 zł 2,87%
Pozostałe produkty 10 102 366 zł 22% 2 061 670 zł 3,00% 716 693,99 zł 0,96%
Usługi obce 536 473 zł 1% 457 958 zł 0,70% 1 788 645,47 zł 2,39%
Pozostała sprzedaż 60 976 zł 0,10% 0 zł 0,00% 1 369 121,00 zł 1,83%
Łącznie 46 517 294 zł 69 180 280 zł 74 270 165 zł

3. Raporty finansowe

Raport finansowy 2019

Zobacz raport finansowy za rok 2019 klikając w button poniżej.

zobacz raport

Contact us:

[email protected]