DuoLife on Tour: Ďalšie jedinečné stretnutie s Norbertom Janeczkom na Slovensku!

21.01.2020
Drahý Club member,
Vývojom DuoLife na českom a slovenskom trhu, na ktorom je náš projekt veľmi populárny, sa snažíme poskytnúť vám čoraz viac. Neustále rastúci počet členov klubu z týchto dvoch krajín dokazuje, že vaše nadšenie nie je utlmené, za čo vám veľmi pekne ďakujeme!
Aby sme vám ukázali, ako vysoko si ceníme váš záväzok k aktivitám klubu DuoLife, opäť vás pozývame na účasť na jedinečnej iniciatíve - veľkej prehliadke predsedu dozornej rady DuoLife Norberta Janeczka na Slovensku! Vieme, že nie všetci z vás máte možnosť zúčastniť sa na našich podujatiach organizovaných v Poľsku. Takže ak nemôžete vždy prísť k DuoLife, DuoLife k vám prichádza!
Turné spoluzakladateľa a predsedu dozornej rady DuoLife je udalosť, ktorú nemôžete vynechať. Iba počas neho budete môcť:
spoznať lepšie projekt DuoLife
spoznať myšlienku softmarkingu ®
Naučte sa, ako aktivovať ľudí, aby konali
cítiť neuveriteľnú energiu DuoLife!
Nech je każdy den výnimočným…
Back to the list of news